Svěření Vaší nemovitosti do správy společnosti, která se postará o Váš stabilní příjem z pronájmu a převezme na sebe všechny starosti s hledáním slušného a solventního nájemce.

 ̄ ̄
Služby pro majitele nemovitostí

• Úvodní prohlídka nemovitosti a obecná konzultace týkající se pronájmu;
• analýza nájemného trhu a stanovení částky nájemného pro konkrétní objekt;
 • konzultace týkající se podmínek pronájmu, výše kauce, zálohy na služby, provize a preferované doby nájmu;
• definice cílové skupiny potenciálních nájemců;
• doporučení týkající se povrchových úprav nebo vylepšení nemovitosti, které napomohou zvýšit rozměr nájemného, a tím i Váš příjem;
• zajištění profesionálních fotografií objektu, včetně služby home staging;
• vytvoření prezentace objektu;
• inzerce na webu homerealestate.cz, na nejvyhledávanějších českých internetových stránkách, inzercí v rámci partnerské sítě a nabídka nemovitosti spolupracujícím realitním kancelářím, venkovní reklama;
• zajištění prohlídek nemovitosti;
• příprava potřebné dokumentace vč. podpisu;
• předání nemovitosti na základě protokolu o předání, včetně převodu energií (je-li to nutné);
• asistence po celou dobu nájmu (dle dohody).
• kontrola plnění podmínek smlouvy, stavu majetku, vymáhání dluhů;
•  provádění všech nutných plateb;
• pravidelná zpráva majiteli nemovitosti.

 ̄ ̄
Správa nemovitosti při dlouhodobém pronájmu

Staráme se o veškeré záležitosti spojené s pronájmem a údržbou bytu od A do Z. Na základě smlouvy o správě nemovitosti se naše společnost zavazuje provádět následující služby:

•    hledání nájemců, inzerce s profesionálními fotografiemi na nejvyhledávanějších portálech;
•    uzavírání a ukončení nájemních smluv;
•    kontakt a řešení všech problémů s nájemci;
•    správa nájemného a ostatních plateb;
•    ochrana práv klienta vyplývajících z nájemního vztahu;
•    zastupování zájmů klienta při kontaktu s poskytovateli služeb, SVJ a ostatními institucemi ve věci správy majetku;
•    zajištění veškerých oprav do částky 3.000, - Kč, v případě překročení této částky je nutný souhlas klienta;
•    informování klienta o všech důležitých záležitostech týkajících se nemovitosti;
•    prohlídka nemovitosti minimálně dvakrát během 1 roku.

Společnost se zavazuje nepronajímat nemovitost za účelem následného podnájmu.

 ̄ ̄
Provize za správu nemovitosti

10% z měsíčního nájemného včetně poplatků za služby + DPH (nejméně však 2.000, - Kč + DPH / měsíc).

Pokud byt není pronajatý – pevná cena (1.500, - Kč + DPH / měsíc).

Další služby za poplatek (dle dohody):

– vyzvednutí doporučených psaní „osobně do rukou adresáta“ na základě plné moci - 500, - Kč / 1 cesta na poštu;
– nárazový úklid - 350, - Kč / hod;
– zastupování na schůzích SVJ - 2.000, - Kč / za každou;
– ověření zaplacení daně z nemovitosti - 500, - Kč / rok;
– kontrola datových schránek po udělení přístupu - 300 Kč / měsíc.

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Výše DPH se řídí platnými právními předpisy.